wanden in volle beton, keermuren op maat, ...

  • wanden in volle beton

geïsoleerde of niet-geïsoleerde wanden

uitsparingen voor nutsvoorzieningen, aangestorte isolerende kimblok, ... 

  • keermuren op maat